Om Hitta rätt webbutbildning
Hitta rätt – webbutbildning är framtagen av Göteborgsregionen som en del av projektet Nationell spridning av Hitta rätt.

Målet med projektet är att möjliggöra nationell spridning av Hitta rätt så att fler medarbetare inom, boende och socialtjänst, i Sverige ges förutsättningar att använda materialet i sitt arbete med ensamkommande ungdomar.

Projektet har genomförts av Göteborgsregionen i nära samarbete med Social resursförvaltning i Göteborgs Stad och har finansierats genom § 37-medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.


Hitta rätt – webbutbildning lanserades i februari 2016 på informationsverige.se.

Vi som tagit fram Hitta rätt – webbutbildning


Göteborgsregionen
Projektledning: Sandra Goll-Rasmussen Nielsen
Kommunikation/copywriter: Maja Milch Sabelsjö
Teknisk projektledning: Rasim Avdic
Teknisk utveckling: Jonas Hörberg
Film & Musik: Lars Carlsohn
Voiceover: Mikaela Pålsson

Illustrationer och formspråk: Ingibjörg Sigurðardóttir
Foto: Christina Blom

Medverkande i filmer:
Maida Aweys Ali, Farid Sultani, Zozan Hussein, Vanja Kastens, Anders Boklund, Charlotte Nöidh och Louise Parbring

Statister på fotografier:
Muhamed Rooble Ali, Fozya Zeid Omar, Petrine Snarvold, Charlotte Nöidh och personal vid Göteborgsregionen

Ett stort tack till ungdomar och personal i Göteborgs stad, personal vid Göteborgsregionen, Kungälvs kommun och Socialstyrelsen (BBIC) för medverkan och kloka inspel under arbetets gång.